HumbookFest - Vstupenky

Vstupenky na HumbookFest 2023 se prodávají na Ticketmaster.cz

Typy vstupenek na HumbookFest:

1. Základní vstupenka za 799 Kč

Tento lístek vám zajistí vstup na místo konání, veškerý program a všechny festivalové aktivity, vyjma autogramiád zahraničních autorů. Zahraniční autory ale uvidíte na jejich besedách (a klidně si můžete zkusit ulovit místo v první řadě). Jejich podpisy nebo jimi podepsané knihy se pokusíme zajistit k prodeji na festivalovém stánku (budeme informovat, pokud se nám to podaří). Autogramiády českých autorů jsou přístupné všem.

2. VIP vstupenka – dopolední autogramiáda za 1 199 Kč (VYPRODÁNO)

VIP vstupenka na HumbookFest 2023 vám zajistí vstup na místo konání a na všechny festivalové aktivity, včetně dopolední autogramiády zahraničních autorů. Můžete díky ní využít také fast lane při autogramiádách českých tvůrců. Ušetříte tak spoustu času, který lze věnovat třeba zakoupení Tašky plné Humbooku 2023 – tu díky VIP vstupence získáte v den konání HumbookFestu za zvýhodněnou cenu. Musíte to ale stihnout do 13:00, pak zbývající tašky půjdou do prodeje i pro držitele základní vstupenky. Cenu a obsah tašky zveřejníme později.

Dopolední autogramiáda zahraničních autorů proběhne v čase 9:30–12:00.

3. VIP vstupenka – večerní autogramiáda za 1 199 Kč (VYPRODÁNO)

VIP vstupenka na HumbookFest 2023 vám zajistí vstup na místo konání a na všechny festivalové aktivity, včetně večerní autogramiády zahraničních autorů. Můžete díky ní využít také fast lane při autogramiádách českých tvůrců. Ušetříte tak spoustu času, který lze věnovat třeba zakoupení Tašky plné Humbooku 2023 – tu díky VIP vstupence získáte v den konání HumbookFestu za zvýhodněnou cenu. Musíte to ale stihnout do 13:00, pak zbývající tašky půjdou do prodeje i pro držitele základní vstupenky. Cenu a obsah tašky zveřejníme později.

Večerní autogramiáda zahraničních autorů proběhne v čase 17:30–21:00.

4. Další typy vstupenek

  • HumbookFest 2023 je určen především pro čtenáře young adult literatury. Děti do věku 8 let si tedy akci asi neužijí, navštívit ji ale mohou. Vstupenka pro děti do věku 8 let stojí 99 Kč.
  • Pro držitele průkazu ZTP/P platí výše uvedené typy vstupenek, za vstupenku pro doprovod zaplatíte 1 Kč.

Další důležité informace:

Do O2 universa nesmíte vstoupit se zvířaty, vyjma zvířat asistenčních. Pokud půjdete na HumbookFest 2023 v cosplayi, prostudujte si důkladně pravidla pro vstup do prostor O2 universa (např. není možné vnášet makety a repliky zbraní). Kompletní pravidla pro vstup do O2 universa najdete zde a odpovědi na další často kladené dotazy ohledně festivalu zde.

Pokyny O2 universa:

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k opakovanému vstupu. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude Ticketmaster Česká republika, a.s. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketmaster. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na stránkách www.ticketmaster.cz

Související posty
humbookfest
Fotoreport z HumbookFestu 2023

Jaký byl HumbookFest 2023? Najdete se na fotkách? Pokud byste chtěli nějakou přesdílet, hodit na svůj Insta apod., nezapomeňte označit @humbook a připsat jméno fotografa a označení, který je uveden u každého alba. Stáhněte si fotky od Matěje Hoška @mattesh Stáhněte si fotky od Evy Měcháčkové @eveanimal Stáhněte si fotky od Kláry Mithové @clara.photohgraphy Stáhněte […]

videa
VLOG #HumbookFest2022

„HumbookFest je akce, na kterou můžete přijít v korunce a nikomu to nepřijde trapné, naopak vám všichni pochválí šaty a ještě se s vámi vyfotí.“ Tak si v Makynině vlogu užijte akci, o které lidi říkají tak krásné věci. Letos jste udělali parádní atmosféru a my vám za to DĚKUJEME 🙏❤️

humbookfest
Fotoreport z HumbookFestu 2022

Jaký byl HumbookFest 2022? V nových prostorech, ale pořád hlavně o knihách a potkávání se. Najdete se na fotkách? Pokud byste chtěli nějakou přesdílet, hodit na svůj Insta apod., nezapomeňte označit @humbook a připsat jméno fotografa: Matěj Hošek.