Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je http://www.humbook.cz Humbook je brand spravovaný společností Albatros Media a.s. se sídlem 5. května 1746/22, 140 00 Praha 4 (IČO: 28377141 DIČ: CZ28377141)

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete za níže uvedenými účely, jsou zpracovávány naší společností Albatros Media a.s., se sídlem 5. května 1746/22, 140 00 Praha, IČ 283 77 141, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka č. 14206 (dále jen „naše společnost“ nebo „správce“).

S vašimi osobními údaji nakládáme v mezích obecně závazných právních předpisů a dbáme na to, aby nedošlo k neoprávněnému nakládání, případně k jejich zneužití. Vašeho soukromí si vážíme a respektujeme ho.

Některé z vámi poskytovaných údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). Zpracování osobních údajů je nezbytnou součástí naší činnosti. Bez poskytnutí osobních údajů a bez jejich zpracování bychom vám nemohli poskytnout naše služby, uzavřít s vámi smluvní vztah a plnit povinnosti z něj vyplývající.

V případě vašich otázek týkajících se ochrany vašich osobních údajů, případně při uplatňování vašich práv se na nás neváhejte obrátit.

E-mail: gdpr@albatrosmedia.cz 

Telefon: +420 261 397 200

V této souvislosti bychom vás chtěli upozornit, že v rámci uplatňování vašich práv po vás můžeme požadovat, abyste nám vhodným způsobem prokázali svou totožnost, abychom si mohli ověřit vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu k vašim osobním údajům neoprávněným osobám.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Cookies

Prohlášení o použití cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou soubory cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory, které vytváří webový server a ukládá je v počítači prostřednictvím prohlížeče. Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. V případě, že se vrátíte na stejné webové stránky, prohlížeč pošle uložený soubor zpět a server tak získá veškeré informace, které si předtím u vás uložil. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Jak a proč se cookies používají?

Cookies jsou nezbytnou podmínkou pro funkční webovou analytiku. Na principu cookies totiž pracují statistiky a další měřící systémy, které si ukládají do cookies identifikátor návštěvníka, zdroj návštěvy, čas apod. Získané údaje načítají a doplňují na dalších stránkách a mohou tak daného uživatele ,,pronásledovat“. Tyto malé textové soubory se také používají k uložení stavu, že je uživatel na dané stránce přihlášený (do administrace webu, eshopu, na sociálních sítích apod.). Tento typ cookies se nazývá autentizační cookies. Bez této cookies by server nerozeznal, že už ověření a přihlášení uživatele na daném webu proběhlo a vyžadoval by je opětovně při návštěvě každé další stránky.

Jaké jsou druhy cookies?

Cookies první strany – malý textový soubor cookies je uložen pomocí skriptu, který běží na dané doméně. Takové cookies se všeobecně považují za bezpečnější. Mnohem lépe prochází přes firewally a přísněji nastavená bezpečnostní pravidla prohlížečů. Tento druh cookies využívá například Google Analytics (v základním nastavení).

Cookies třetí strany – cookies je uložena pomocí skriptu, který je do webu natahován z jiné domény. Jednu a tu samou cookies lze tedy načítat na různých místech internetu a tím pádem je možné uživatele sledovat napříč různými doménami. Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Jaké typy cookies používáme?

Cookies je možné z hlediska trvanlivosti rozdělit na základní typy druhy. Jedním druhem cookies jsou dočasné (session cookies), které se v prohlížeči se ukládají jen po dobu, než prohlížeč zavřete. Dalším druhem jsou cookies dlouhodobé(persistent cookies), které zůstávají uloženy déle nebo do dobry, kdy je ručně neodstraníte z prohlížeče.

Z hlediska jejich funkce lze cookies rozdělit na více typů. Prvním typem cookies jsou cookies remarketingové, které využíváme pro personalizaci obsahu našich reklam a jejich správnému zacílení. Dalším druhem jsou analytické cookies, které nám napoví, jak zvýšit pohodlí našich uživatelů tím, že ze získaných dat pochopíme, jak je náš web uživateli používán. Základní cookies jsou nezbytné pro základní funkčnost webu. Dalším typem cookies, který používáme, jsou cookies konverzní, které nám pomohou analyzovat výkon konverzních kanálů. Posledním typem cookies, které používáme, jsou cookies trackingové (tzv. sledovací), které v kombinaci s konverzními cookies pomohou analyzovat výkon různých konverzních kanálů.

Některé cookies mohou shromažďovat informace, které jsou využity třetími stranami. Tyto cookies přímo podporují naše reklamní aktivity (PPC systémy AdWords, Sklik,..).Díky těmto cookies je nám umožněno uzpůsobit zobrazování bannerů či inzerátů na vámi zobrazovaných internetových stránkách. Na základě těchto údajů vás však není možné identifikovat.

Používaní remarketingových, analytických, tranckingových a konverzních cookies (společně dále jen „Marketingové cookies“) lze odmítnout odškrtnutím checkboxu ‚Marketingové cookies‘ přímo po rozkliknutí cookies lišty zobrazující se na našich webových stránkách.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách: Internet Explorer: support.microsoft.com, Microsoft Edge: support.microsoft.com, Google Chrome: support.google.com, Mozilla Firefox: support.mozilla.org, Opera: help.opera.com, Safari: support.apple.com

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování. 

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v závislosti na účelu. V případě smluvního vztahu nebo oprávněného zájmu vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání těchto účelů a následně i po jejich ukončení podle archivačních lhůt uvedených v platných právních předpisech. 

V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu, ty zpracováváme po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu, pokud nebude váš souhlas před tím odvolán. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základě.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí. 

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k vašim datům či k jejich jinému zneužití.

Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu poskytnuté a zpřístupněny zejména společnostem, ve kterých má naše společnost majetkovou účast a partnerům, se kterými má naše společnost uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů. 

Na co máte právo?

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

  • Právo na přístup k osobním údajům
  • Právo na opravu osobních údajů
  • Právo na výmaz osobních údajů
  • Právo na omezení zpracovaní osobních údajů
  • Právo na přenosnost osobních údajů
  • Právo nebýt subjektem automatizovaného individuálního rozhodovaní včetně profilovaní

Další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v Nařízení.

Kromě práv uvedených výše vám také patří právo namítat. Co toto právo pro vás znamená?

Pokud by se vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již vaše údaje nebudeme zpracovávat a další obchodní sdělení a newslettery vám již nebudeme zasílat. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 Nařízení.

Zároveň vás informujeme, že v případě podezření, že vaše osobní údaje jsou zpracované neoprávněné, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost.