Zdeněk Rod

Působí jako akademicko-vědecký pracovník na Katedře politologie a mezinárodních vztahů Západočeské univerzity v Plzni. Dále spoluřídí pražskou bezpečnostní konzultační firmu Center for Security Consulting a vyučuje na Katedře bezpečnosti a práva na soukromé vysoké škole Ambis v Praze. Zdeněk se mimo jiné specializuje na bezpečnostní studia. V minulosti studoval na univerzitách v Lublani, Budapešti a na Evropské bezpečnostní a obranné akademii v Bruselu. Absolvoval několik výzkumných pobytů v zahraničí. V minulosti pracoval na Ministerstvu obrany ČR na oddělení hybridních hrozeb. Publikoval celou řadu akademických publikací, policy dokumentů a novinových článků a účastnil se nespočtu vědeckých i policy konferencí doma i v zahraničí. 

Nic nenalezeno
Žádné knihy nenalezeny.