Viola Kučerová

Během studia bohemistiky a germanistiky začala moderovat v rádiu a v České televizi, působila i jako tisková mluvčí. Prioritou se pro ni postupně stala interview s osobnostmi z oblasti kultury. Rozhovor se Zdeňkem Chlopčíkem je první, který vychází knižně.

Nic nenalezeno
Žádné knihy nenalezeny.