Věra Doušová

Věra Doušová, rozená Mölzerová (* 8. června 1947 v Praze), je matkou tří dětí. Vystudovala psychologii a sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Se svojí bývalou kantorkou a celoživotní přítelkyní Jiřinou Šiklovou pak jedno období života uklízela v univerzitní knihovně. Zapojila se do disentu a pomáhala distribuovat exilovou literaturu. V roce 1983 byla přistižena při pokusu emigrovat se třemi dětmi do Vídně. Pro nedostatek důkazů odsouzena nebyla, ale aby zabránila eventuálním perzekucím, přijala raději práci jako ekonomka, tlumočnice a učitelka u Československého lunaparku, s nímž pak po sedm let kočovala v maringotce po zemích bývalého Sovětského svazu. Po revoluci ji oslovil prezident Václav Havel s nabídkou zorganizovat návrat volyňských Čechů z oblasti zasažené černobylskou katastrofou. Podařilo se jí přesídlit 1860 českých krajanů. Pracovala v mnoha neziskových organizacích, více než 25 let dováží použité kompenzační pomůcky ze Skandinávie a 18 let organizuje mezinárodní krajanské festivaly. V roce 2021 získala cenu Laskavec a v roce 2022 byla vyznamenána Řádem Tomáše Garrigue Masaryka. V současné době je předsedkyní největší potravinové banky u nás.

Nic nenalezeno
Žádné knihy nenalezeny.