prof. Jiří Beran

Profesor MUDr. Jiří Beran, CSc (1960) je profesorem i docentem epidemiologie, získal specializovanou způsobilost v epidemiologii a v lékařské mikrobiologii. Tropickou medicínu studoval v Academic Medical Center (AMC) v nizozemském Amsterodamu. Pracoval několik let v terénu jako epidemiolog a během té doby vyřešil asi stovku větších epidemií, a tak zná velmi dobře praxi protiepidemických opatření uplatňovaných v terénu. V současnosti je ředitelem Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové, které založil v roce 2001. Je autorem více než 130 zahraničních publikací a jeho SCI (Science citation index) je kolem 3600, což znamená, že jeho publikace byly ve světě citovány odborníky více než 3600krát. Jeho Lexikon očkování byl nejvíce prodávanou odbornou publikací o očkování na Slovensku.

Nic nenalezeno
Žádné knihy nenalezeny.