Petr Beneš

Petr Beneš (* 1965 v Praze) je římskokatolický kněz, člen kongregace redemptoristů. Vystudoval bohemistiku a pedagogiku na Filozofické fakultě UK. Vyučoval na různých typech škol od základní po univerzitu. Na jeho vstup do kongregace redemptoristů měly velký vliv její mimořádné osobnosti, které prošly těžkými časy nesvobody (Jan Zemánek, Břetislav Vaněk, Josef Doležal a další). Teologii vystudoval v Bratislavě, krátce působil na Svaté Hoře a v Obořišti a poté řadu let ve Vídni, kde se kromě pastorace věnoval studiu němčiny a německé literatury. Od roku 2012 působí jako kaplan ve farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských Vinohradech. Vedle práce ve farnosti vede duchovní cvičení a je členem redakční rady teologicko-kulturní revue Salve. Kromě toho pokračuje v odborném zájmu o literární historii, komparatistiku, vztahy mezi literaturou a filosofií, resp. teologií. Na tato témata přednáší a publikuje.

Nic nenalezeno
Žádné knihy nenalezeny.