Milena Machačová

Milena Machačová (1973) vystudovala speciální pedagogiku v oboru Vychovatelství pro ústavy sociální péče. Ve své praxi v průběhu let pečovala o osoby s kombinovaným postižením, seniory s duševním a mentálním postižením a osoby v těžké fázi Alzheimerovy demence. Díky průběžnému vzdělávání a praxi se stala poradkyní pro rodinné pečující, umírající a pozůstalé. Jejími klienty jsou rodiny, do kterých vstoupila Alzheimerova demence, rodinní pečující o vážně nemocného/umírajícího blízkého a truchlící.

Nic nenalezeno
Žádné knihy nenalezeny.