Milan Wágner

Fotograf, jehož profesní život je úzce propojen s divadlem Semafor, a blízký přítel Miloslava Šimka.

Nic nenalezeno
Žádné knihy nenalezeny.