Jan Marek

Prof. MUDr. Jan Marek, Ph.D., FESC (1957) je dětský kardiolog, pracuje v prestižní dětské nemocnici Great Ormond Street Hospital for Children (GOSH) v Londýně. Narozen v Praze, dětství prožil v Karlových Varech, kde začala též jeho úspěšná sportovní kariéra. Po zakončení studia na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy v roce 1984 působil v Dětském kardiocentru pražské Fakultní nemocnice v Motole, v letech 1993–2005 jako vedoucí Echokardiografické laboratoře a Centra prenatální kardiologie. Od roku 2005 pracuje v londýnské GOSH, kde vybudoval oddělení prenatální kardiologie a diagnostické oddělení neinvazivní kardiologie, od roku 2015 externě též v soukromém pražském zdravotnickém zařízení Canadian Medical. V Československu (České republice) se Jan Marek podílel mimo jiné na zavedení celonárodního prenatálního ultrazvukového screeningu vrozených srdečních vad. V roce 2012 byl jmenován profesorem na Karlově univerzitě a v roce 2016 na University College v Londýně (UCL). Jako jeden z předních světových expertů se podílí na vývoji, aplikaci a výuce zobrazovacích metod v kardiologii, vyškolil stovky kardiologů a gynekologů z celého světa. Účastní se též zahraničních misí a přispívá k charitativním akcím v ČR a Velké Británii. Je nositelem Stříbrné medaile Jana Masaryka za přínos k rozvoji česko-britských vztahů a byl navržen na cenu Ministra zahraničních věcí ČR „Gratias Agit“ za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

Nic nenalezeno
Žádné knihy nenalezeny.