Jan Faktor

Jan Faktor se narodil v Praze. Po dokončení dálkového studia na VŠE se roku 1978 vystěhoval za svou ženou do východního Berlína. Tam zprvu pracoval jako vychovatel v evangelické školce, poté až do pádu berlínské zdi jako pomocný zámečník. Psal v té době především experimentální texty, od roku 1985 už jen v němčině. V NDR vycházel v undergroundových publikacích, účastnil se čtení v bytech, neoficiálních galeriích a církevních obcích. Od roku 1991 se věnuje jen literatuře, vyšly mu tři další sbírky, v druhé polovině devadesátých let začal psát prózu. Rukopis jeho druhého románu Schornstein byl v roce 2005 vyznamenán známou cenou Alfreda Döblina; román Jiříkovy starosti o minulost vyšel v roce 2010 a sklidil příznivý ohlas jak u čtenářů, tak i u literární kritiky. Za své dosavadní dílo obdržel Jan Faktor v roce 2010 Cenu Candida.

Nic nenalezeno
Žádné knihy nenalezeny.