František Müller

Od roku 1990 působil jako kriminalista na Městském ředitelství policie Plzeň, kde se dlouhá léta věnoval odhalování násilné trestné činnosti, zejména loupežím. V roce 2008 přešel na Krajské ředitelství policie v Plzni, kde se zabýval odhalováním násilné trestné činnosti – vraždám. Jeho články jsou po řadu let publikovány na stránkách odborného časopisu Kriminalistický sborník a jako autor a spoluautor se podílel na vzniku několika námětů a scénářů k rozhlasovým detektivním hrám a televizním detektivním seriálům. O své práci a svých zkušenostech veřejně přednáší a setkává se s naprosto mimořádnou odezvou posluchačů z řad široké veřejnosti.

Nic nenalezeno
Žádné knihy nenalezeny.